Изпълнителна агенция по горите

Център 112

Подадени сигнали за извършени нарушения чрез републикански телефон номер 112 към Изпълнителна агенция по горите
ID: Дата: Описание на сигнала: В обхват на: Предаден на: Резултати от проверката: